کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 5486   |   تاریخ درج: Thursday, July 14, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر پشتیبانی پورتال

 

پروژه تعویض سینی های استریپر سکوی بهرگانسر

شرکت آذر انرژی پروژه تعویض سینی های استریپر میدان نفتی سکوی بهرگانسر را با موفقیت کامل به انجام رسانده است.


                        

Share نسخه مخصوص چاپ