کد محصول: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2170   |  

 

Random Packing


این آکنه­ها در برج به طور تصادفی قرار می­گیرند.  آنها در اندازه­ها و اشکال مختلف ساخته می­شوند. ظرفیت، بازده و افت فشار بسته به اندازه و نوع آکنه متفاوت است.

Share نسخه مخصوص چاپ