کد محصول: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2581   |  

 

پکینگ های تصادفی (Random Packing)


آکنه­ های تصادفی با قدمت زیاد در فرایندهای پالایش و جداسازی به کار می­روند. آکنه­ های تصادفی در دبی ­های بالای مایع و همچنین در فشارهای بالا، باعث افزایش بازده در فرایندهای جداسازی و دفع و جذب می­شوند و افت فشار کمتری ایجاد می­نماید.

Share نسخه مخصوص چاپ