fa-IRen-US
Categories
News
ابداع پکیچ اطفاء حریق در چاه های نفت و کنترل آن
Thursday, May 10, 2018 by مدیر محتوا

شرکت آذر انرژی تبریز، با انجام مطالعاتی در زمینه خاموش کردن چاه های نفت و همچنین در جهت تکمیل  U.S. patent 5,152,346،  در بخش R&D خود مؤفق به ابداع دستگاه اطفا حریق گردیده است. ​

?????? ?????...
Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?