fa-IRen-US
Categories
News
ابداع پکیچ اطفاء حریق در چاه های نفت و کنترل آن
Thursday, May 10, 2018 by مدیر محتوا

این دستگاه در دو مقیاس بزرگ و کوچک به منظور اطفا انواع حریق ها ساخته شده است . با استفاده از این فناوری می توان درحداقل زمان ممکن و با مصرف حداقل میزان آب آتش را خاموش کرد. شرح فرآیند این ابداع  در زیر ارائه می گردد .

همانطور که در شکل نشان داده شده است ، در این اختراع از یک کلاهک عمودی استفاده میشود که شامل یک Jet pump ، خروجی بخار(steam outlet) ، ورودی آب(water inlet) ، خروجی نفت(oil outlet) ، collector و chimney tray می باشد. همچنین سه عدد شیر به منظور ورود آب ، خروج نفت و خروج هوای داخل کلاهک، در این دستگاه تعبیه گردیده است . اندازه قسمت تحتانی کلاهک باید به گونه ای باشد تا کلاهک به طور عمودی بر روی چاه قرار گیرد و از ورود هرگونه هوا به داخل کلاهک جلوگیری شود . برای کمک به خاموش شدن آتش ، جلوگیری از ذوب شدن تجهیزات و همچنین تأمین Steam مورد نیاز jet pump ، از بدنه دو جداره در این کلاهک استفاده شده است که آب ما بین این جداره ها جریان می یابد  . با توجه به شکل ، بعد از قرار دادن کلاهک بر روی چاه ، ابتدا شیر فوقانی و شیر آب  باز می شود و آب از طریق water inlet  وارد دستگاه ، یعنی محفظه دو جداره ، می شود . با توجه به حرارت موجود در محیط، آب در داخل محفظه بخار شده و از طریق مجرای steam outlet وارد jet pump  که در بالای کلاهک تعبیه شده است ، می شود . ejector موجود در دستگاه هوای داخل کلاهک را suction  نموده و باعث افت فشار می شود و فشار را به اندازه فشار اتمسفر میرساند . این عمل باعث می شود تا ضمن تخلیه هوای داخل کلاهک، منبع اکسیژن قطع شده و با توجه به اختلاط و ایجاد سرعت بالا در نفت و گاز ، دما کاهش می یابد و در بالای کلاهک نیز آتش خاموش می شود. به محض خاموش شدن آتش و کنترل نفت و همچنین پاک شدن محیط اطراف ، شیر آب و شیر فوقانی به وسیله remote control بسته می شود . در این هنگام  شیرهای oil outlet باز شده و نفت به طرف پایین کلاهک جریان می یابد .سپسcollector  و chimney tray ، ابداعی شرکت آذر انرژی که در قسمت تحتانی کلاهک تعبیه شده ، نفت هایی را که به طرف پایین جریان می یابند ، جمع کرده و از طریق oil outlet به طرف بیرون هدایت می کنند.

پس از سرد شدن محیط و تعمیر  cap rock، کلاهک از روی چاه برداشته می شود  و امکان بسته شدن چاه فراهم می گردد تا از خروج اضافی نفت و گاز جلوگیری شود .

این روش کمک های شایانی به صنعت حفاری خواهد کرد و پیشنهاد می شود تا از این دستگاه به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز در HSE در کنار چاه های نفت استفاده گردد تا در زمان وقوع حوادث بدون فوت وقت و بدون مصرف آب بیشتر یا سایر مواد شیمیایی از این دستگاه استفاده شود .

Name
Last Name
E-Mail

Save Information


 
 
 
Register Forgot Password ?